Kerngegevens

Van afval naar grondstof
Verzorgingsgebied
Dienstverlening
Personeel & Organisatie
Kwaliteit, Arbo & Milieu
Financiële zaken

Kerngegevens

Van afval naar grondstof
Verzorgingsgebied
Dienstverlening
Personeel & Organisatie
Kwaliteit, Arbo & Milieu
Financiële zaken

Kwaliteit, Arbo & milieu

VEILIG WERKEN

INCIDENTEN

Frequentie van incidenten:

COMPLIANCE

ISO 9001 Kwaliteit

Interne en externe audits uitgevoerd en actiepunten opgevolgd.

VCA**
Veiligheid en gezondheid

Interne en externe audits uitgevoerd en actiepunten opgevolgd.

Keurmerk Beeldschoon

Interne en externe audits uitgevoerd en actiepunten opgevolgd.

ISO 27001 Informatiebeveiliging

Interne en externe audits uitgevoerd en actiepunten opgevolgd.

Groenkleur

Certificaat behaald.

ISO 14001 Milieuzorg

Certificaat behaald.

MVO prestatieladder

Certificaat niveau 2 behaald.

Directiebeoordeling

Twee keer uitgevoerd en actiepunten opgevolgd.

Strategische risicobeoordeling

Twee keer uitgevoerd en actiepunten opgevolgd.

Milieuvergunningen

Alle locaties beschikken over actuele vergunning of melding Activiteitenbesluit. Alle locaties zijn gecontroleerd door omgevingsdienst: enkele kleine tekortkomingen geconstateerd en opvolgafspraken over gemaakt.

BHV organisatie

De organisatie (3 hoofd BHV-ers, 26 BHV-ers en 6 EHBO-ers) volgden de herhalingstraining en hielden oefeningen.